Μελέτες εφελκυόμενων κατασκευών

Αναλαμβάνουμε την μελέτη εφελκυόμενων κατασκευών με την χρήση ειδικού λογισμικού-softwear. Με την χρήση των πλέον σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων σας παραδίνουμε τον πλήρη φάκελο για θεμελίωση, βοηθητικό μεταλλικό σκελετό ,ανάλυση καλωδίων και συρματόσχοινων καθώς και τα σχέδια κοπής των υφασμάτων. Με τον πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό μας αναλαμβάνουμε την κατασκευή και με τα έμπειρα συνεργεία μας και την τοποθέτηση των κατασκευών.

altText altText altText altText altText altText

Μπορείται να δείτε περισσότερες φωτογραφείες στην σελίδα μας στο Facebook εδώ , εδώ , εδώ και εδώ