Μεταλλικές κατασκευές

Ανάλυση και σχεδιασμός βιομηχανικού χώρου με εσωτερικό πατάρι χωρίς ενδιάμεσες κολόνες.

Τρισδιάστατη όψη με τις διατομές Σχηματική αναπαράσταση επιβολής φορτίων Σχηματική παράσταση μετατοπήσεων για επιβολή φορτίου σεισμού σε μεγενθυνση 300:1 Διαγράμματα  NQM για μία κολόνα Σχεδιασμός κατά ομάδες των βέλτιστων με κριτήρια(π.χ. ελάχιστο βάρος) των διατομών Σχεδιασμός κόμβων

Δείξτε ενδιαφέρον