Εφελκυόμενες κατασκευές

Σχεδιασμός και υπολογισμοί εφελκυόμενης κατασκευής συνολικής κάλυψης 210τετ.μετ.

3d πλήρης κατασκευή Αρχικό γραμμικό σχέδιο Τάσεις προέντασης Τάσεις μεμβράνης συνδυασμού ανέμου +Χ και χιόνι Μετατοπίσεις συνδυασμού ανέμου +Χ και χιόνι σε κλίμακα 5:1 Τάσεις μεμβράνης και ροπές στις κολόνες σε άνεμο +Χ και χιόνι σε κλίμακα 5:1 Μετατοπίσεις μεταλλικών και περιφερειακών συρματόσχοινων συνδυασμού ανέμου +Χ και χιόνι σε κλίμακα 10:1 Τρισδιάστατη αναπαράσταση πλήρους κατασκευής και με εμφανή τις γραμμές συγκόλλησης των πάνελ του υφάσματος Διαγράμματα ροπών της μεγαλύτερης κολόνας για περαιτέρω επεξεργασία και βελτιστοποίηση διατομών

Δείξτε ενδιαφέρον