Ανάλυση υαλοπίνακα

Ανάλυση για εύρεση πάχους υαλοπίνακα συγκεκριμένων διαστάσεων και γεωμετρίας που χρησιμεύει για τον σχεδιασμό πρόσοψης σε κτήριο.Γίνεται βελτιστοποίηση για πάχη 10-20 χιλιοστών σε βήμα 2 χιλιοστών και ερευνάται η τάση κατά Von Misses και βελος κάμψης 2000/500= 4 χιλιοστά.

Σκίτσο υαλοπίνακα Πίσω όψη του υαλοπίνακα όπου φαίνονται τα σημεία στήριξης Επιβολή φορτίων (0,9ΜΡα),στηρίξεις και βαρύτητα Λεπτομέρεια πεπερασμένων στοιχείων στην περιοχή της συγκράτησης Παραμετροποίηση και προσομοίωση Για 14 χιλιοστά αν και οι τάσεις είναι επιτρεπτές το βέλος κάμψης δεν είναι αποδεκτό Για 16 χιλιοστά  και οι τάσεις είναι επιτρεπτές και το βέλος κάμψης  είναι αποδεκτό Λεπτομέρεια τασεων στην οπή Παραμόρφωση σε μεγάλη κλίμακα

Δείξτε ενδιαφέρον