Ανάρτηση κατασκευής τζαμιών planar

Σε πολλές περιπτώσεις συρματόσχοινα και θλιπτήρες χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση συστημάτων planar.Το δίκτυο υπολογίζεται ξέροντας τις δυνάμεις που αναπτύσονται στους κόμβους στήριξης και γίνεται η επιλογή των συρματοσχοίνων.

Αξονικές δυνάμεισ στα συρματόσχοινα Μετατοπίσεις και αντιδράσεις Αξονικά φορτία σε ολόκληρο τον φορέα

Δείξτε ενδιαφέρον