Δίκτυο συρματοσχοίνων με επιβολή φορτίων.

Η κατασκευή αποτελείται από 12 κώνους διαστάσεων 5Χ5 μέτρων που αναρτούνται σε ένα δίκτυο από συρματόσχοινα.Η επιβολή φορτίων γίνεται μέσω της σύνδεσης της κορυφής του κώνου και των πλευρικών μεταλλικών δοκών που συγκρατούν το ύφασμα.Η όλη κατασκευή συγκρατείται σε τέσσερεις πυλώνες και περιμετρικά υπάρχει δικτύωμα από συρματόσχοινα και θλιπτήρες.Συνολική κάλυψη 300 τετ.μετ.

Κάτοψη κατασκευής τρισδιάστατη απεικόνηση της κατασκευής με τα πάνελ του υφάσματος Το δίκτυο με τους μαστούς που επιβάλουν τα φορτία Αξονικές δυνάμεις στα συρματόσχοινα Επιβολή δυνάμεων και παραμορφώσεις Κόμβοι

Δείξτε ενδιαφέρον