Καλωδιωτές κατασκευές

Υπολογισμοί για τρείς διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης συρματόσχοινων:

1.Ανάρτηση κωνικής τέντας

2.Ανάρτηση κατασκευής τζαμιών planar

3.Δίκτυο συρματοσχοίνων με επιβολή φορτίων.