Μελέτες μεταλλικών κατασκευών

Αναλαμβάνουμε την μελέτη συμβατικών μεταλλικών κατασκευών καθώς επίσης και σύνθετων κατασκευών που περιλαμβάνουν την χρήση καλωδίων, συρματόσχοινων, γυαλιού. Με την χρήση των πλέον σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων σας παραδίνουμε τον πλήρη φάκελο καθώς και τα σχέδια κοπής. Με τον πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό μας αναλαμβάνουμε την κατασκευή και με τα έμπειρα συνεργεία μας και την τοποθέτηση.

Μεταλλικός σκελετός πάρκινγκ Μεταλλικός σκελετός πάρκινγκ Μεταλλικός σκελετός πάρκινγκ Σύνθετη κατασκευή Σύνθετη κατασκευή Σύνθετη κατασκευή

Δείξτε ενδιαφέρον