Ξύλινες κατασκευές

Σχεδιασμός και ανάλυση ξύλινης κατασκευής με επικάλυψη και φορτίο χιονιού.Οι οριζόντιοι δοκοί είναι διπλοί.

Η ξυλοκατσκευή λεπτομέρεια κάτοψης τρισδιάστατη απεικόνηση Φορτία Μετατοπήσεις Ανάλυση τάσεων δοκού Έλεγχος ομάδων διατομών.Μη αποδεκτές Έλεγχος ομάδων διατομών.Αποδεκτές Θεμέλιο

Δείξτε ενδιαφέρον