Κατασκευές με γυαλί

Κατασκευή υαλοπινάκων planar με υποβοήθηση συρματόσχοινα συνολικού εμβαδού 144τετ.μετ. Κατόπιν της επιλογής του κατάλληλου πάχους του υαλοπίνακα γίνεται η εύρεση των φορτίων των κόμβων στήριξης. Μετά την ανάλυση και εύρεση των κατάλληλων συρματόσχοινων γίνεται επιλογή των προφίλ και η εύρεση των αγκυρίων.

Γενικό σχέδιο Οι υαλοπίνακες και οι στηρίξεις τους Επιβολή φορτίων Πεδίο τάσεων Ταυτόχρονη ανάλυση διατομών στήριξης και συρματοσχοίνων Εύρεση κατάλληλων αγκυρίων

Δείξτε ενδιαφέρον