Ανάλυση κόμβου σύνδεσης κοιλοδοκών

Ανάλυση κόμβου με πεπερασμένα στοιχεία ,κοιλοδοκού 320Χ200Χ12,5 μέσω μετωπικής πλάκας και 12 βίδες Μ24.

Τρισδιάστατη απεικόνηση Δημειουργεία πεπερασμένων στοιχείων Επιβολή φορτίων και ανάλυση Παραμορφώσεις σε μεγάλη κλίμακα Τάσεις στην πλάκα Τάσεις στον κοιλοδοκό Τάσεις σταστοιχεία συναρμογής Τάσεις σε κοχλία Τάσεις σε περικόχλιο

Δείξτε ενδιαφέρον