Σχέδια κοπής

Σχέδια κοπής για εφελκυόμενες

Καθορισμός σημείων κοπής Σχεδιασμός συγκολλήσεων και περιμετρικών θηκών για τα συρματόσχοινα Τελικό σχέδιο προς κοπή

Σχέδια κοπής για μεταλλικές κατασκευές.

Το αρχικό μοντέλο Σχέδιο κοπής μιας δοκού Γενικό σχέδιο με πίνακα υλικών και βοηθητικών εξαρτημάτων

Δείξτε ενδιαφέρον