Παραδείγματα υπολογισμών

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε παραδείγματα υπολογισμών μέσα από screen shots για διάφορες κατηγορίες κατασκευών.