Στέγαστρο σε πισίνα

Στέγαστρο σε πισίνα στις εγκαταστάσεις του SPORTS FAMILY CLUB στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Η κατασκευή είναι εξ΄ολοκλήρου από προφίλ αλουμινίου και υπολογισμένη για χιονόπτωση 0,75ΚΝ/m2

Ύφασμα MEHLER POLYMAR FR 680GR/M2

Στέγαστρο από μέσα Στέγαστρο από μέσα Στέγαστρο από μέσα

Δείξτε ενδιαφέρον