Εφελκυόμενο στέγαστο σε παγοδρόμιο

Εφελκυόμενο στέγαστο σε παγοδρόμιο στο Μαρούσι στον πολυχώρο KOSMOPOLIS για την εταιρεία ICE ARENA

Μεταλλική κατασκευή με εναλλαγές ύψους στην οποία αναρτάται η μεμβράνη.Είναι υπολογισμένη έτσι ώστε η ανεμοπίεση να κρατά την τέντα στο έδαφος χωρίς την χρήση θεμελείων.

Ύφασμα NAIZIL OPAQUE 800GR/M2

όψη όψη όψη

Δείξτε ενδιαφέρον