Σκίαση πάρκινγκ στην Στάρα Ζαγόρα

Σκίαση πάρκινγκ στην Στάρα Ζαγόρα Βουλγαρίας με σύνθετες δοκούς. Υπολογισμένη κατασκευή σύμφωνα με τους ευροκώδικες και για άνεμο(120χλμ/ώρα) και για χιόνι(1,2 μέτρα).

Σκίαση πάρκινγκ Σκίαση πάρκινγκ Σκίαση πάρκινγκ Σκίαση πάρκινγκ Σκίαση πάρκινγκ Σκίαση πάρκινγκ

Δείξτε ενδιαφέρον