Λιμάνι της Ρόδου

Εφελκυόμενη κατασκευή στο λιμάνι της Ρόδου.Το ύφασμα είναι TYPE III MEHLER TEXNOLOGIES με επικάλυψη PVDF .

Κατασκευή Οκτόβριος 2013.

λιμάνι της Ρόδου λιμάνι της Ρόδου Εφελκυόμενη κατασκευή Εφελκυόμενη κατασκευή Εφελκυόμενη κατασκευή altText

Δείξτε ενδιαφέρον