Συστήματα σκίασης πάρκινγκ

Συστήματα σκίασης πάρκινγκ

Τέντες για πάρκινγκ γίνονται με μοναδικό σχεδιασμό ανάλογα με τον τόπο της εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Παρκινγκ

Συστήματα σκίασης πάρκινγκ είναι εναρμονισμένες σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το χιόνι και την ταχύτητα του ανέμου για κάθε περιφέρεια της χώρας.

θόλος

Δείξτε ενδιαφέρον